Kuşlar   //   Kelebekler //   Güveler //   Arılar & Sinekler   //   Memeliler   //   Sürüngenler   //   Böcekler   //   Bitkiler


Kızılca kuyrukkakan (Oenanthe xanthoprymma)

Neredeyse Kuyrukkakan boyutlarında ve yapısındadır.Dağlık bölgelerin kuşu olup genel griimsi tonlarından dolayı Kuyrukkakan’a benzetilir.Ancak kızılımsı-pas rengi kuyruk sokumu ve kuyruk yelpazesinde T renkli siyah renklenme ile ayırd edilebilinir.Tacı ve sırt bölümü koyu griimsi kahverengi tonundadır.Yüzü ve boğazıya siyah yada bu tonları taşır.

Kuru, step iklimli ve özellikleyüksk irtifa ovalar ile genellikledağlık bölgeleri seçer.Stepleri ve çıplak arazilerde ki oyuk, çatlak gibi uygun olşumları tercih eder.Kışları ise nadiren çöl özellikleri olan alanları seçer ancak çoğunlukla kullandığı yuvalar yalçın kayalıklar ve kurak arazilerde ki çalılıklardır.

Sayılar oldukça az olmak üzere Ermenistan’da 15-20 çift (2004 ), Azerbaycan’ da 100-1000 çift.Gürcistan’ da da gözlemlenmektedir.Türkiye’de ilk kaydı 1967 dir.Güney-doğu Anadolu’da step karakterli düzlüklerin dağlarla buluştuğu alanlarda 1980’lerden beri üreme bölgeleri bilinmektedir.100-1000 çift olarak kayıtlanmıştır. ( BirdlifeInternational 2004 sayımı )
Kıbrıs ve Libya’da rastlantısal konuktur.İsrail’de de rastlanmaktadır.
Kış göçlerine bağlı olarak Suriye, Yemen’de çok nadirde olsa gözlenmiştir

Ağırlıklı olarak karıncaların oluşturduğu böcekleri içeren bir listesi vardır.Kurak toprakları kazıp, karıştırarak böcek vb larvaları kaparak beslenir. Çoğunlukla tünediği ir bir kaya üzerinden dalarak avlanır.Bitki üzerinden kaptığı böcek larvasını gagasıyla toprak zemine vurarak ezer ve yutar.

Üreme dönemleri dışında genellikle yanlız başına yaşar.Göç sırasında kısa süre kullanılan alan dişi ve erkek tarafından diğer Kuyrukkakan vb türlere karşı savunulur.Yuva yapma alanları komşularıyla içiçe geçen bir karakterdedir.

Büyük sayılarda göçer, kışları doğu Afrika ve güney-batı Asya’dadır.Kışladığı alanlarda Ekim’den Şubat ya da Mart ortasına dek görülür.

Üreme dönemleri dışında genellikle yanlız başına yaşar.Göç sırasında kısa süre kullanılan alan dişi ve erkek tarafından diğer Kuyrukkakan vb türlere karşı savunulur.Yuva yapma alanları komşularıyla içiçe geçen bir karakterdedir.
Diğer Kuyrukkakanların aksine kanatları iyice açık ve ayakları sallanır şekilde havada neredeyse asılı kalır.

Kaynak :

-www.trakus.org
-Birds of the Western Palearctic

Kategori

kızılca-kuyrukkakan-5
kızılca-kuyrukkakan-2